ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố có ý nghĩa quyết định làm bùng nồ Cách mạng tháng Mười ngay sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

  • A. cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài
  • B. đường lối tiếp tục làm cách mạng của Đảng Bôn-sê-vích
  • C. Chính phủ lâm thời tư sản tiếp tục đẩy nước Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc
  • D. Chế độ Nga hoàng đã bị lật đồ nhưng nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 11 trang 50, suy luận

  Cách giải: Sau cách mạng tháng Hai nước Nga rơi vào tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chỉnh phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lĩnh. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể tồn tại lâu dài.

  => Trước tình hình cấp bách đó, Đảng Bôn-sê-vích và Lê-nin đã có đường lối tiếp tục làm cách mạng, chuẩn bị kế hoạch lật đổ Chính phủ tư sản lâm thòi, (mục tiêu của cuộc cách mạng này thể hiện rõ qua Luận cương tháng Tu của Lê-nin). Đảng Bôn-sê-vích chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

  Sau đó, ngày 24-10-1917, cuộc khởi nghĩa chính thức bắt đầu và thắng lợi vào ngày 25-10-1917 đi vào lịch sử là Cách mạng tháng Mười

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28293

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON