ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hòa là gì?

  • A. Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế
  • B. Sự chênh lêch về trình độ khi tham gia hội nhập
  • C. Vấn đề sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay nợ
  • D. Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: phân tích, đánh giá

  Cách giải: Thách thức của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay bao gồm:

  + Hội nhập là điều không thể tránh khỏi, nhưng đòi hỏi phải có sự nhận thức tìm ra con đường đúng đắn để phát triển lợi thế, nếu không sẽ dễ rơi vào những sai lầm, rủi ro.

  + Điểm xuất phát của các nước đang phát triển thường rất thấp, trình độ phát triển thấp, nguồn nhân lực hạn chế, cơ sở hạ tầng yếu kém cho nên hòa nhập vào thế giới là điều khó khăn. Nó tạo ra nguy cơ tụt hậu cho các nước đang phát triển nếu bỏ lỡ cơ hội.

  + Sự cạnh tranh gay gắt của thị trường thế giới, của các quan hệ kinh tế còn nhiều bất bình đẳng, gây thiệt hại cho các nước đang phát triển.

  + Vấn đề sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay.

  + Vấn đề giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

  Trong đó, thách thức lớn nhất chính là sự cạnh tranh gay gắt của thị trường quốc tế, nếu không có sự điều chỉnh kip thời rất dễ có nguy cơ tụt hậu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON