ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào công nhân ở các nước tư bản trước hết vì

  • A. Cách mạng tháng Mười Nga đã giải phóng cho các dân tộc trong đế quốc Nga
  • B. Dưới ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười, Quốc tế cộng sản thành lập
  • C. Đây là cuộc cách mạng vô sản giành thắng lợi đầu tiên trên thế giới
  • D. Cách mạng tháng Mười đã mở ra một con đường mói cho cuộc đấu tranh của công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: phân tích, đánh giá

  Cách giải: Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng vô sản giành thắng lợi đầu tiên trên thế giới, lần đầu tiên khát vọng của nhân loại về một xã hội tự do, công bằng, bình đẳng, dân chủ đã “trở thành một hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lổm lôi cuốn hàng nghìn triệu người vào hành động cách mạng, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ mở ra con đường giải phóng dân tộc cho tất cả các dân tộc thuộc địa, mà còn thức tỉnh, cổ vũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới đứng lên đấu tranh tự giải phóng và lựa chọn con đường giành tự do, dân chủ. Sau Cách mạng Tháng Mười, đã có nhiều nước ở châu Á, châu Phi và Mỹ la-tinh vùng lên đấu tranh đánh đồ ách thống trị của thực dân và giành được độc lập, tự do cho dân tộc, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28298

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON