ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực chất của cuộc nội chiến 1946 - 1949 ở Trung Quốc là gì?

  • A. Là cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây.
  • B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản nhằm lật đổ nền thống trị phong kiến lâu dài ở Trung Quốc
  • C. Là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đuờng phát triển của dân tộc: chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản
  • D. Là cuộc đấu tranh chống lại sự can thiệp của các cường quốc trong bối cảnh Chiến tranh lạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp:

  Cách giải:

  - Đảng Cộng sản là chính đảng của giai cấp công nhân Trang Quốc, đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động Taing Quốc. Nếu Đảng Cộng sản giành quyền lãnh đạo sẽ đưa đất nuớc phát triển theo con đuòng xã hội chủ nghĩa.

  - Quốc dân đảng là chính đảng của giai cấp tư sản, do Tưởng Giới Thạch đứng đầu, đại diện cho quyền lợi của tư sản, phong kiến, từng bước thực hiện chính sách phản động đi ngược lại quyền lợi của quần chúng nhân dân và lợi ích dân tộc. Vì quyền lợi giai cấp đã sẵn sàng cấu kết với Mĩ đang muốn can thiệp và đưa Trang Quốc và vòng nô dịch. Nếu Quóc dân đảng giành được quyền lãnh đạo cách mạng thì sẽ đưa Trang Quốc phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa.

  => Thực chất cuộc nội chiến ở Trang Quốc là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển của dân tộc: chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28301

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON