AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không nói về đặc điểm phong cách nghệ thuật của Nguyễn Khải?

  • A. Là nhà văn giàu sáng tạo, rất nhạy bén trước hiện thực cuộc sống.
  • B. Năng lực phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo.
  • C. Là nhà văn gắn bó sâu sắc với nông thôn Việt Nam.
  • D. Tác phẩm hàm chứa chất chính luận - triết lí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>