YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhan đề "Một người Hà Nội" có ý nghĩa gì?

  • A. Thể hiện cách cảm nhận của nhà văn về chất kinh kì của một con người cụ thể.
  • B. Khắc đậm bản lĩnh cốt cách người Hà Nội.
  • C. Định hướng cho người đọc nắm bắt ngay ý đồ nghệ thuật của tác giả.
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA