• Câu hỏi:

  Xác định thế năng của điện tích q1 = 2.10-8 C trong điện trường điện tích q2 = -16.10-8 C. Hai điện tích cách nhau 20 cm trong không khí. Lấy gốc thế năng ở vô cực. 

  • A. W = -2,88.10-4 J. 
  • B. W = -1,44.10-4 J. 
  • C. W = +2,88.10-4 J. 
  • D. W = +1,44.10-4J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Thế năng tại điện tích \({q_1}\) là  \({W_t} = k.\frac{{{q_1}.{q_2}}}{r} = {9.10^9}.\frac{{{{2.10}^{ - 8}}.\left( { - {{16.10}^{ - 8}}} \right)}}{{0,5}} =  - 1,{44.10^{ - 4}}J\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC