YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một hệ hai điện tích điểm q1 = 10-6 C và q2 = -2.10-6 C đặt trong không khí, cách nhau 20cm. Lực tác dụng của hệ lên một điện tích điểm q0 = 5.10-8 C đặt tại điểm giữa của đoạn thẳng nối giữa hai điện tích trên sẽ là: 

  • A. F = 0,135N      
  • B. F = 3,15N 
  • C. F = 1,35N 
  • D. F = 0,0135N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Do \({q_0}\) cùng dấu với \({q_1}\) và ngược dấu với \({q_2}\) nên \({F_{10}};{F_{20}}\) cùng phương, cùng chiều và có độ lớn:

  \(\begin{array}{l}
  {F_{10}} = \frac{{k.\left| {{q_1}{q_0}} \right|}}{{r_{10}^2}} = \frac{{{{9.10}^9}.\left| {{{10}^{ - 6}}{{.5.10}^{ - 8}}} \right|}}{{0,{{10}^2}}} = 0,045N\\
  {F_{20}} = \frac{{k.\left| {{q_2}{q_0}} \right|}}{{r_{20}^2}} = \frac{{{{9.10}^9}.\left| {{{2.10}^{ - 6}}{{.5.10}^{ - 8}}} \right|}}{{0,{{10}^2}}} = 0,09N
  \end{array}\) 

  \(F = {F_{10}} + {F_{20}} = 0,135N\).  

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16818

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON