YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 1 cm, NP = 3 cm, UMN = 1 V, UMP = 2 V. Gọi cường độ điện trường tại M, N, P là EM, EN, EP. Chọn phương án đúng. 

  • A. EP = 2EN
  • B. EP = 3EN
  • C. EP = EN
  • D. EN > EM

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Vì 3 điểm M,N,P nằm trong điện trường đều nên cường độ điện trường tại mọi điểm là như nhau   

  \( \Rightarrow {E_P} = {E_N} = {E_M}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON