YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí có cường độ điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái sang phải. Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi bằng 2 bao trùm điện tích điểm và điểm đang xét thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn và hướng là 

  • A. 8000 V/m, hướng từ trái sang phải. 
  • B. 8000 V/m, hướng từ phải sang trái. 
  • C. 2000 V/m, hướng từ phải sang trái. 
  • D. 2000 V/m hướng từ trái sang phải.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi bằng 2 bao trùm điện tích điểm và điểm đang xét thì hướng của cường độ điện trường tại điểm đang xét đó không thay đổi, vẫn có hướng từ trái sang phải, và độ lớn \(E' = \frac{E}{2} = 2000V/m\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16813

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON