YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nếu tại một điểm có 2 điện trường gây bởi 2 điện tích điểm Q1 âm và Q2 dương thì hướng của cường độ điện trường tại điểm đó được xác định bằng 

  • A. hướng của tổng 2 véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần. 
  • B. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích dương. 
  • C. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích âm. 
  • D. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích ở gần điểm đang xét hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Nếu tại một điểm có 2 điện trường gây bởi 2 điện tích điểm \({Q_1}\) âm và  \({Q_2}\) dương thì hướng của cường độ điện trường tại điểm đó được xác định bằng hướng của tổng 2 véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16799

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON