YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có hai điện tích điểm q1 = 10-8 C và q2 = 4.10-8 C đặt cách nhau r = 12 cm. Tính điện thế của điện trường gây ra bởi hai điện tích trên tại điểm có cường độ điện trường bằng không.  

  • A. 6750 V 
  • B. 6500 V            
  • C. 7560 V 
  • D. 6570 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Gọi \(\overrightarrow {{E_1}} ,\overrightarrow {{E_2}} \)  là vectơ cường độ điện trường do điện tích q1 và q2 gây ra tại C.

  Theo nguyên lí chồng chất điện trường:

  \(\overrightarrow {{E_C}}  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}} \) 

  Tại điểm C có \(\overrightarrow {{E_C}}  = \overrightarrow 0 \)  nên  \(\overrightarrow {{E_1}}  =  - \overrightarrow {{E_2}} \).

  Muốn vậy điểm C phải nằm trên đường thẳng nối hai điện tích và trong khoảng hai điện tích.

  Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương của trục Ox từ A đến B

  \(\begin{array}{l}
  {E_1} = {E_2}\\
  \frac{{k\left| {{q_1}} \right|}}{{{x^2}}} = \frac{{k\left| {{q_2}} \right|}}{{{{\left( {r - x} \right)}^2}}}
  \end{array}\) 

  \( \Rightarrow x = \frac{r}{3} = 4cm\) 

   Điện thế tại C là:

  \({V_C} = k\left( {\frac{{{q_1}}}{x} + \frac{{{q_2}}}{{r - x}}} \right) = 6750V\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16834

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON