• Câu hỏi:

  X, Y là những nguyên tố có điện tích hạt nhân lần lượt là 9, 19.

  Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X, Y và liên kết trong hợp chất tạo thành từ X và Y là

  • A. 2s22p5, 4s1 và liên kết cộng hóa trị.
  • B. 2s22p3, 3s23p1 và liên kết cộng hóa trị.
  • C. 3s23p1, 4svà liên kết ion.
  • D. 2s22p1, 4svà liên kết ion.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC