• Câu hỏi:

  Liên kết hóa học giữa các ion được gọi là :

  • A. liên kết anion – cation.
  • B. liên kết ion hóa.
  • C. liên kết tĩnh điện.
  • D. liên kết ion.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC