MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho 3 ion Na+, Mg2+, F- . Tìm câu khẳng định sai:

  • A. 3 ion trên có cấu hình electron giống nhau
  • B. 3 ion trên có số nowtron khác nhau
  • C. 3 ion trên có số electron bằng nhau
  • D. 3 ion trên có số proton bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhận thấy 3 ion Na+ , Mg2+ , F- có số proton lần lượt là 11, 12, 9 → D sai

  Đáp án D. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA