AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử Al có 3 liên kết hóa trị. Kiểu liên kết hóa học nào được hình thành khi nó liên kết với 3 nguyên tử F.

  • A. Liên kết kim loại
  • B. Liên kết cộng hóa trị có cực
  • C. Liên kết cộng hóa trị không cực
  • D. Liên kết ion

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA