AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây là liên kết ion:

  • A. NaCl
  • B. HCl 
  • C. H2
  • D.  Cl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Liên kết ion thường được tạo bởi kim loại mạnh (Na, K, Ba…) và phi kim mạnh (Cl, Br..)

  Trong các trường hợp đề bài cho độ âm điện thì sử dụng hiệu độ âm điện để xét.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>