AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử Oxi có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p4. Sau khi tạo liên kết, nó có cấu hình là:

  • A. 1s2 2s2 2p2
  • B. 1s2 2s2 2p4 3s2
  • C. 1s2 2s2 2p6
  • D. 1s2 2s2 2p5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi liên kết, cấu hình của các ion sẽ theo hướng về cấu hình bền của khí hiếm bên cạnh. Có 2 electron ở lớp ngoài cùng (đối với He) và 8 electron lớp ngoài cùng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA