AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu hình electron của cặp nào sau đây có thể tạo liên kết ion

  • A. 1s2 2s2 2p3 và 1s2 2s2 2p5
  • B. 1s2 2s1 và 1s2 2s2 2p5
  • C. 1s2 2s1 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
  • D. 1s2 2s2 2p2 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu hình của electron:

  1s2 2s1 ⇒ Khả năng nhường 1 electron để tạo cấu hình bền vững 1s2 của He

  1s2 2s2 2p5 ⇒ Khả năng nhận 1 electron để tạo cấu hình bền vững 1s2 2s2 2p6 của khí hiếm Ne

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>