AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nowadays, ________ both single and married women do less housework than they used to twenty years ago.

  • A. the more labor-saving devices there are   
  • B. labor-saving devices force
  • C. thanks to labor-saving devices 
  • D. if there were labor-saving devices

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA