YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  In the U.S., women put in additional five hours a week in housework ________, while marriage does not significantly affect the number of hours men do.

  • A. once they are married 
  • B. since their marriage
  • C. as soon as their married   
  • D. if only they are married

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2921

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON