AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Women spend nearly 3 hours a day on average on housework _______.

  • A. as much as shopping and childcare
  • B. together with they go shopping and childcare
  • C. excluding shopping and childcare
  • D. and they do shopping and childcare

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>