• Câu hỏi:

  William Samuel Johnson, ______ helped write the Constitution, became the first president of Columbia College in 1787.

   

  • A. whom he had
  • B. who had
  • C. and he had
  • D. had

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC