AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The legal age which a person is considered to be an adult is customarily 18.

  • A. age which
  • B. is considered
  • C. to be
  • D. is customarity

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  age which ---> age at which

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>