YOMEDIA
 • Exercise 2: Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  My mother ______ enjoys hill walking.

  • A. who is in her seventies
  • B. , that is in her seventies
  • C. , which is in her seventies
  • D. , who is in her seventies

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 4416

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA