• Câu hỏi:

  It was the ragtime pianist Scott Joplin ______ the Maple Leaf Rag, perhaps the best known of all ragtime tunes.

   

  • A. wrote
  • B. the writer of
  • C. who wrote
  • D. writing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC