AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dr Harder, that is the professor for this class, will be absent this week because of illness.

  • A. that
  • B. will be
  • C. this week
  • D. illness

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  that--->who

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>