YOMEDIA
NONE
 • Exercise 3: Choose the word or phrase - a, b, c or d - that needs correcting.

  Câu hỏi:

  One of the most influence newspapers in the U.S is The New York Times, which is widely distributed throughout the world.

   

  • A. the most
  • B. influence
  • C. is
  • D. is widely distributed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  influence ---> influential

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON