AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Van Cliburn who studied piano from 1951 to 1954 and won multiple Cawards between 1958 and 1960.

  • A. who studied
  • B. from
  • C. won
  • D. between

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  who studied ---> studied

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>