• Câu hỏi:

  She lives in the house ______.

  • A. has the red door
  • B. which has the red door
  • C. that with the red door
  • D. with its red door

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC