• Câu hỏi:

  The man, of whom the red car is parked in front of our house, is a prominent physician in this town.

  • A. of whom the
  • B. is parked
  • C. of our house
  • D. is

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  of whom the ----> whose

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC