YOMEDIA
NONE
 • Choose the best sentence that can be made from the words given.

  Câu hỏi:

  we I dependent / nature / cannot survive ourselves / without wildlife.

  • A.  As we are dependent on nature and we cannot survive ourselves without wildlife.
  • B. We dependent on nature and therefore cannot survive ourselves without wildlife.
  • C. We are dependent on nature and so cannot survive ourselves without wildlife.
  • D.  We are dependent on nature and cannot survive ourselves without wildlife.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON