YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the best sentence that can be made from the words given.

  Câu hỏi:

  we I dependent / nature / cannot survive ourselves / without wildlife.

  • A.  As we are dependent on nature and we cannot survive ourselves without wildlife.
  • B. We dependent on nature and therefore cannot survive ourselves without wildlife.
  • C. We are dependent on nature and so cannot survive ourselves without wildlife.
  • D.  We are dependent on nature and cannot survive ourselves without wildlife.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON