YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  everyone / pick up / one piece of trash / a day / about 6.6 billion pieces less.

  • A. If everyone picked up one piece of trash a day, there would be about 6.6 billion pieces less.
  • B. When everyone will pick up one piece of trash a day, about 6.6 billion pieces would be less.
  • C. Because everyone picks up one piece of trash a day, about 6.6 billion pieces is less.
  • D. Unless everyone picked up one piece of trash a day, there will be about 6.6 billion pieces less.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA