ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng

  • A. Dân chủ tư sản.
  • B. Dân chủ vô sản và tư sản.
  • C. Dân chủ tiểu tư sản.
  • D. Dân chủ vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64953

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON