ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

  - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

  - Cách mạng phải do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

  - Cách  mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới.

  • A. “Bản án chê độ thực dân Pháp”.
  • B. Tạp chí Thư tín quốc tế.
  • C. Người cùng khổ.
  • D. “Đường kách mệnh”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64994

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF