AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo và trình bày tính chất hóa học của etylen. Viết PTHH minh hoạ?

  Lời giải tham khảo:

  CTPT: C2H4

  CTCT: CH2=CH2

  Tính chất hóa học:

  1) Tác dụng với oxi: Khi đốt trong oxi, etilen cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt:     C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

  2) Phản ứng cộng:

  CH2 = CH2   +  Br2  → CH2Br = CH2Br 

  Hoặc     C2H4  + Br2  →  C2H4Br2

  CH2 = CH2   +    HBr    →   CH3 - CH2Br      

  CH2 = CH2     +    H2O  →  CH3 – CH2OH

  3) Phản ứng trùng hợp

  Khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp, liên kết kém bền trong phân tử etilen bị dứt ra làm cho các phân tử etilen kết hợp với nhau, tạo thành chất có phân tử lượng rất lớn gọi là polietilen. Phản ứng đó gọi là phản ứng trùng hợp

  ... + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + ..... ...→ -  CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - ...

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>