AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 750 ml rượu êtylic 45 độ .Thể tích rượu nguyên chất có trong đó là :

  • A. 337,5 ml     
  • B. 337 ml     
  • C. 373,7 ml
  • D. 370 ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>