AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Biết các khí đo ở đktc, thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành lần lượt là:

  • A. 22,4 lít và 11,2 lít      
  • B. 44,8 lít và 22,4 lít    
  • C. 33,6 lít và 22,4 lít     
  • D. Tất cả đều sai      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>