AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nêu phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau: axit axetic, rượu etylic và glucozơ

  Lời giải tham khảo:

  - Dùng quỳ tím, khi đó chỉ có CH3COOH làm quỳ tím hoá đỏ. Các mẫu thử còn lại không làm quỳ tím đổi màu
  - Dùng Na, khi đó chỉ có C2H5OH cho sủi bọt khí H2:

  C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

  - Chất còn lại là glucozơ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>