YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện, nếu có) theo sơ đồ sau: Al → Al4O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al4O3→ Al.

  Lời giải tham khảo:

  4Al + 3O2 to→ 2Al4O3

  Al4O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

  AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

  2Al(OH)3 to→ Al4O3 + 3H2O

  2Al4O3 criolit→ 4Al + 3O2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99767

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON