• Câu hỏi:

  Việc xây dựng tủ sách pháp luật trong nhà trường nhằm mục đích nào dưới đây?

  • A. Ban hành pháp luật.
  • B. Phổ biến pháp luật. 
  • C. Sửa đổi pháp luật.
  • D. Thực hiện pháp luật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC