• Câu hỏi:

  Khẳng định nào dưới đây thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

  • A. Công dân thuộc các tôn giáo khác nhau phải tôn trọng nhau.
  • B. Công dân không được tự ý bỏ tôn giáo.nh.
  • C. Công dân phải bảo vệ tôn giáo của mình.
  • D. Công dân chỉ cần tôn trọng tôn giáo của mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC