• Câu hỏi:

  Việc làm nào dưới đây không đúng khi các doanh nghiệp thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?

  • A. Tự ý chấm dứt dứt hợp đồng.
  • B. Tự chủ đăng kí kinh doanh.
  • C. Chủ động mở rộng quy mô sản xuất.
  • D. Chủ động tìm kiếm thị trường đầu tư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC