• Câu hỏi:

  Chế độ thai sản hiện hành quy định khi lao động nữ sinh đôi được nghỉ sinh con bao nhiêu tháng?

  • A. 7 tháng.
  • B. 8 tháng.
  • C. 6 tháng.
  • D. 12 tháng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC