YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào dưới đây?

  • A. Dân chủ, tình thương, trách nhiệm. 
  • B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
  • C. Công khai, tự chủ, tích cực. 
  • D. Tự lập, tự giác, tự quyết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON