YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao thanh niên cần sống có lý tưởng

  • A.

   Thanh niên là chủ nhân trẻ tuổi của đất nước, là lực lượng chủ chốt trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • B.

   Lứa tuổi thanh niên là lứa tuổi ước mơ đẹp.

  • C.

   Người có lí tưởng sống cao đẹp sẽ được mọi người quí trọng.

  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thanh niên cần sống có lý tưởng vì:

  + Thanh niên là chủ nhân trẻ tuổi của đất nước, là lực lượng chủ chốt trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  + Lứa tuổi thanh niên là lứa tuổi ước mơ đẹp.

  + Người có lí tưởng sống cao đẹp sẽ được mọi người quí trọng.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12479

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA