AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những hành vi sống không có lí tưởng

  • A. Ăn chơi đua đòi, không lo học hành
  • B. Lười biếng làm việc
  • C. Sống bám vào người khác
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>