YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?

  • A. Hô hấp
  • B. Sinh sản
  • C. Lấy thức ăn
  • D. Tìm nhau giao phối 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất để hô hấp.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11138

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON