YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ thần kinh của giun đất 

  • A. Chưa có
  • B. Kiểu mạng lưới
  • C. Kiểu chuỗi hạch thần kinh 
  • D. Đã có não và các hệ thống thần kinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giun đất có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch với các dây thần kinh.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF