YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của giun đất thích nghi với đời sống đời sống chui rúc trong đất ẩm 

  • A. Hệ tuần hoàn kín
  • B. Cơ thể lưỡng tính
  • C. Cơ thể phân đốt, có vòng tơ ở mỗi đốt 
  • D. Hô hấp qua da

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giun đất cơ thể phân đốt, có vòng tơ ở mỗi đốt thích nghi với đào xới, sống chui rúc trong đất ẩm.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134051

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON